School Staff

Headteacher - Miss Marie Langabeer

Athrawes â gofal yr ysgol yn 

absenoldeb y Pennaeth- Mrs Sarah Murphy

 

Teachers :

Cyfnod Sylfaen- Mrs Sarah Murphy

                        Mr Harri Edwards

Blwyddyn 3 a 4- Mrs. Awen Voyle

Blwyddyn 5 a 6-Mrs. Mallt Lewis

 

Athro C.P.A-Mr. Gareth James

Athrawon Teithiol Offerynnol :

Recorder a Phres Mr Geraint Thomas

Chwythbrennau Mr Phil Shingler

Teaching Assistants:

Mrs. Miriam Evans

Mrs. Anne-Marie Passmore

Miss Helen Randall

Miss Stacey Roberts

Swyddog Gweinyddol Mrs. Marie Jenkins

ClercMrs. Miriam Evans

Gofalydd /Glanhawr Mr Phill Nicholls

Cogyddesau Miss Michelle Allinson & Mrs. Jo Evans

Support Staff:

 

Swyddog Gweinyddol Mrs. Marie Jenkins

 

ClercMrs. Miriam Evans

 

Gofalydd /Glanhawr Mr Phill Nicholls

 

Cogyddesau Miss Michelle Allinson & Mrs. Jo Evans