Cinio Ysgol

Cliciwch ar y linc isod i weld y fwydlen ddiweddaraf.

 

Bwydlen Ysgol Newydd yn cychwyn ar yr 8fed o Fai

Bwydlengaeaf2018 

 Bydd y bwydlen gaeaf yn parhau tan gwyliau'r sulgwyn. Fydd bwydlen newydd yn dechrau ar 3/6/19.