E-ddiogelwch

Diwrnod E Ddiogelowch

 

 

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r feddalwedd 360 degree safe Cymru er mwyn sicrhau fod disgyblion yr Ysgol yn gweithio'n ddiogel ar y We.

 

Cliciwch ar y linciau isod er mwyn gweld ein dogfennau e-ddiogelwch.

 

Polisi E-ddiogelwch

 

Gwybodaeth i rieni am Facebook

Gwybodaeth i rieni am e-ddiogelwch. 

Parent Vone

 Vodaphone- Digital Parenting

Childnet 

Linc i wefan Childnet - Tudalen Rhieni a Gwarchodwyr