Y Cyfnod Sylfaen

Addysgir disgyblion y Cyfnod Sylfaen, sef rhwng 3 a 7 oed gan Mrs Murphy a Mr Edwards. Mae'r Cyfnod Sylfaen wedi rhannu i ddau ddosbarth Bl2 a Derbyn/Bl1

 Cyflwyniad i Google Classrooms.

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau i ymuno gyda dosbarth blwyddyn 2 yn google classrooms.

Ein prosiect y tymor yma yw:

Yn yr Ardd

Yn ystod hanner cyntaf y tymor mi fyddwn yn gwrando ar, yn adrodd ac yn ysgrifennu storiau. 

Byddwn yn plannu, tyfu ac arsylwi ar blanhigion ac yn arsylwi ar ac adnabod planhigion gwyllt. Byddwn yn edrych ar y byd o'n cwmpas ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd ein ardaloedd gwyrdd i ni fel pobl ac i greaduriaid. Pwy sydd wir perchen ar yr ardd? Gardd pwy yw hi?

 

Byddwn hefyd yn gweithio trwy'r sialens rhigwm - Pori Drwy Stori

 Screenshot 2019 09 24 At 210800