Y Cyfnod Sylfaen

Addysgir disgyblion y Cyfnod Sylfaen, sef rhwng 3 a 7 oed gan Mrs Murphy a Mr Edwards. Mae'r Cyfnod Sylfaen wedi rhannu i ddau ddosbarth ac mae'r disgyblion yn cael eu dysgu ar y cyd.

 Ein prosiect y tymor yma yw:

Gwlad y Gân

Yn ystod hanner cyntaf y tymor mi fyddwn yn gwrando ar, yn adrodd ac yn ysgrifennu storiau. Pleidleisiodd y disgyblion i benderfynu ar stori i'w hastudio.

Screenshot 2020 01 12 At 181401

Mae'r disgyblion wedi dewis 'Y Tri Mochyn Bach' fel ein stori cychwynol. Er hyn, mi fyddwn ni hefyd yn edrych ar storiau sydd ddim mor draddodiadol!

 Screenshot 2020 01 12 At 180753

 

Download 

 

Bwriada'r disgyblion i greu llyfr eu hunain yn llawn hoff storiau, printiadau a storiau gwreiddiol a greuwyd ganddynt. 

 

Byddwn hefyd yn gweithio trwy'r sialens rhigwm - Pori Drwy Stori

 Screenshot 2019 09 24 At 210800