Caernarfon Castell Coch Biwmares Chwedlaur Ddraig

Y Cyfnod Sylfaen

Addysgir disgyblion y Cyfnod Sylfaen, sef rhwng 3 a 7 oed gan Mrs Murphy a Miss Griffiths. Mae'r Cyfnod Sylfaen wedi rhannu i ddau ddosbarth ac mae'r disgyblion yn cael eu dysgu ar y cyd.

 

Ein thema'r tymor yma yw: 'Popio-fyny'

Popio Fyny

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddylunio a thechnoleg ac y mae’n dysgu’r plant sut i wneud cardiau a llyfrau gan ddefnyddio mecanweithiau syml ac ystod o wahanol ddeunyddiau. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu ac ailddweud storïau tylwyth teg traddodiadol, ac yn dysgu sgiliau ychwanegol sy’n cynnwys defnyddio berfau a rhagenwau yn eu gwaith ysgrifenedig eu hunain.