Cyfnod Allweddol 2

Addysgir disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gan Miss Voyle, Mrs Moon a Miss Langabeer. Mae Mr Thomas yn dod i'r ysgol bob prynhawn Dydd Gwener i rhoi gwersi pres a recorder i'r disgyblion hefyd.

Diwrnod y Llyfr 2018

Diwrnod Y Llyfr 2017

 Trystan Diwrnod Y Llyfr

Manon Diwrnod Y Llyfr

Lili Diwrnod Y Llyfr

Alys Aneurin Caradog

 Dyma lluniau o'r Gwasanaeth Nadolig

(Noder, dim ond lluniau plant sydd wedi cael caniatau i gael lluniau wedi eu cyhoeddi ar wefan yr ysgol sydd i weld isod).

Blwyddyn 3 a 4

 Bl 3 A 4 Nadolig

 

 

Blwyddyn 5 

 

 

 

 Blwyddyn 6

Bl 6 Nadolig

Côr

Côr Nadolig

 

Brass Ensemble

Ensemble Pres