Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Sir Gar - sut mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn newid a sut y mae yn eich effeithio chi?

 Sut y bydd y Ddeddf yn effeithio ar blant, pobl ifanc a rhieni/gofalwyr?

 Screenshot 2021 10 01 At 114902

Sut bydd y Ddeddf yn effeitho ar ysgolion a gynhelir?

 Screenshot 2021 10 01 At 115300